Jason Scott Lee

آمریکامتولد 19 نوامبر 1966
اسکات لی بازیگر و رزمی کار آمریکایی است. او نقش موگلی را در اقتباس لایو اکشن دیزنی از کتاب جنگل در سال 1994 و بروس لی در فیلم هنرهای رزمی اژدها: داستان بروس لی در سال 1993 بازی کرد. او با بروس لی ارتباطی ندارد.

فیلم‌های Jason Scott Lee