Boman Irani

متولد ۲ دسامبر ۱۹۵۹
بومان ایرانی بازیگر اهل هند است. وی از سال ۲۰۰۱ فعالیت حرفه ای خود را در عرصه بازیگری آغاز نمود.سابقه حضور در پروژه تولید آثاری همچون همه می گویند من خوبم!، بیا صحبت کنیم، خانه وحشت، بازی، را در کارنامه هنری خود دارد.

فیلم‌های Boman Irani