Fernandel

فرانسهمتولد 8 مه 1903
فرنان ژوزف دزیره کونتاندین معروف به فرناندل بازیگر و خواننده فرانسوی بود. در نزدیکی مارسی، فرانسه، از دزیره بدوی و دنیس کونتاندین متولد شد، که منشأ آن در پروسا آرژانتین، یک شهر اکسیتان در استان تورین، ایتالیا است. وی 26 فوریه 1971، در پاریس، فرانسه درگذشت.

فیلم‌های Fernandel