مهرداد بیات

تهران
مهرداد بیات بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «انسان ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلم‌های مهرداد بیات