Richard Winckler

آمریکا
ریچارد وینکلر بازیگر و نویسنده ای است که برای فیلم های جهش فرشته (1971)، تمام شب روزی که رفتم باران (1980) شناخته شده است.

فیلم‌های Richard Winckler