شیرین صمدی

شیرین صمدی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون فیلم نقطه آغاز حضور داشته است.

فیلم‌های شیرین صمدی