گوهرشاد مهابادی

گوهرشاد مهابادی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «به وقت رویا»، «چهار اصفهانی در بغداد»، «خانواده ارنست»، «سرگشته»، «فریاد»، «سفر به خیر»، «نصف جهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلم‌های گوهرشاد مهابادی