محمد عمرانی

بهشهرمتولد 7 آذر 1335
بازیگر تئاتر، تلویزیون و رادیو است. وی به ایفای نقش در فیلمهایی چون در امتداد شهر و مجمو عه های تلویزیونی تکیه بر باد و مختار نامه پرداخته است.