مانی رحمانی

تهرانمتولد 12 اردیبهشت 1383
مانی رحمانی هنر پیشه ایرانی است. وی اولین بار در سال 1386 با سریال روزگار قریب جلوی دوربین رفت. او در سریال باب المراد در نقش نوجوانی امام جواد (ع) که ساخته کشور لبنان می باشد بازی کرده است و مدتی در شبکه پویا اجرای برنامه ورجه وورجه را برعهده داشت.