فرشید عسگری

تهران
فرشید عسگری کمدین،‌ بازیگر و اینفلوننسر ایرانی است.

فیلم‌های فرشید عسگری