Bernard Musson

فرانسهمتولد 22 فوریه 1925
برنارد موسون بازیگر اهل فرانسه بود. او برای بازی در فیلم Beautiful du Jour، Le Magnifique و The cautious charm of the bourgeoisie شناخته شده است. او در 29 اکتبر 2010 در پاریس، فرانسه درگذشت.

فیلم‌های Bernard Musson