مریم رستمی

مریم رستمی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «اشک انار»، «وقتی لیموها زرد شدند»، «جامه‌دران»، «باد در علفزار می پیچید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلم‌های مریم رستمی