Pierre Bertin

فرانسهمتولد ۲۴ اکتبر ۱۸۹۱
پیر برتن در بین سال های 1916- 1975 در عرصه بازیگری مشغول به فعالیت بوده است. او بازی در فیلم های Les Bonnes Femmes (1960) ،Sins of Youth (1941) و Dr. Knock (1951) در پرونده هنری خود دارد. پیر برتن در 13 می 1984، در سن 92 سالگی در گذشت.

فیلم‌های Pierre Bertin