Joaquim de Almeida

پرتغالمتولد 15 مارس 1957
خواکیم دی آلمیدا بازیگر پرتغالی است. آلمیدا حرفه بازیگری خود را در دهه 1980 در تئاتر آغاز کرد، او کار سینمایی خود را با حضور در فیلم اکشن سرباز در سال 1982 آغاز کرد و بعداً با بازی آندره آ بونانو در فیلم ایتالیایی صبح بخیر، بابل در سال 1987 به شهرت رسید.

فیلم‌های Joaquim de Almeida