Richard Bright

آمریکامتولد 28 ژوئن 1937
ریچارد برایت بازیگر آمریکایی بود. از فیلم‌های معروف او می‌توان به بازی در سه گانه پدرخوانده، چه کسی را باید بکشم، به فردا امیدی نیست، گریز، دو مدل از یک نوع اشاره کرد.

فیلم‌های Richard Bright