Finn Little

متولد 2006
فین لیدل تعداد قابل توجهی از فیلم های بلند و برنامه های تلویزیونی جهانی را تحت پوشش خود دارد. وی به سرعت به یک بازیگر بسیار معتبر در سراسر جهان تبدیل شد. پس از همکاری با افرادی مانند جفری راش و جی کورتنی ، در فیلم Storm Boy با تحسین منتقدان روبرو شد. وی در فوریه 2018 ، هنگام بازی در فیلم هیجان انگیز فرشته من ، در کنار نومی راپاس ، ایوون استراوسکی و لوک ایوانز ، مورد توجه کارگردان کیم فارنت قرار گرفت .

فیلم‌های Finn Little