Sam Redford

انگلستانمتولد 18 آگوست 1982
سم رادفورد بازیگر اهل انگلستان است او پسر بازیگر مشهور ، یان ردفورد است. او در فیلم یک زندگی برای زندگی کردن ، قفسه صدمه و مدیر شب ظاهر شده است. او همچنین در فیلم جانوران خارق العاده و کجا می توان آنها را پیدا کرد نیز حضور دارد.

فیلم‌های Sam Redford