پیر داغر

لبنانمتولد ۲۳ آوریل ۱۹۶۳
پیر داغر (متولد ۲۳ آوریل ۱۹۶۳، لبنان) بازیگر لبنانی است که در فیلم‌های یک روز می‌روم، 23 روز، به وقت شام و سریال مدار صفر درجه حضور داشته‌است.

فیلم‌های پیر داغر