ندا ابوفرحات

لبنانمتولد 1 سپتامبر 1976
ندا ابوفرحات بازیگر لبنانی است که از آثار او میتوان به فیلم های النحات، أولاد آدم، الكاتب، به وقت شام و الغالبون اشاره کرد.

فیلم‌های ندا ابوفرحات