Paul Tinto

انگلیس
پل تینتو بازیگر سینما و تلویزیون انگلیسی است. او بخاطر بازی در فیلم شاه لیر، آخرین پست و بیگانه شناخته شده است.

فیلم‌های Paul Tinto