Marquis Rodriguez

آمریکا
مارکیز کوفی رودریگز بازیگر آمریکایی است. او در فیلم هایی مانند فیبی در سرزمین عجایب، قطعا، شاید و کلیسای شنبه و مجموعه های تلویزیونی مانند قانون و نظم، واحد قربانیان ویژه، خون های آبی، ماجرا، آتش شیکاگو و وقتی ما را می بینند ظاهر شده است.

فیلم‌های Marquis Rodriguez