Laurent Capelluto

بلژیکمتولد 16 مارس 1971
لوران کاپلوتو بازیگر بلژیکی است. او از سال 1999 در بیش از 30 فیلم ظاهر شده است.

فیلم‌های Laurent Capelluto