پوستر فیلم  دایناسور

دایناسور

محصولآمریکا
در انیمیشن «دایناسور» بعد از حمله عده‌ ای از حیوانات وحشی به دایناسورها، تخم یکی از آن ها گم می شود و دست عده‌ ای از «لِمورها» که موش های بزرگی هستند، می افتد. لمورها از تخم مراقبت می‌ کنند تا موجود درون آن به دنیا بیاید. آن ها اسم دایناسور تازه به دنیا آمده رو «آلادار» می گذارند. این دایناسور و خانواده جدیدش بعد از خراب شدن زندگیشان توسط براش شهاب های آسمانی، سفری سخت و دشوار را آغاز می کنند تا به سرپناهی برسند.
فیلم‌های پیشنهادی
Eric LeightonRalph Zondag
Pam Marsden
James Newton Howard
H. Lee Peterson