زن زندگی مرد زندگی
بستن
پوستر فیلم  زن زندگی مرد زندگی

زن زندگی مرد زندگی

محصولایران
سریال «زن زندگی مرد زندگی» عنوان سریالی است که هر قسمت از این سریال یک قصه متفاوت را نشان می دهد، این مجموعه روایتگر زندگی زوجی است که هشت سال از زندگی مشترک آن‌ ها می‌ گذرد ولی با وجود تفاوت‌ های فرهنگی و خانوادگی که با هم دارند، روز به روز رابطه‌ شان گرم‌ تر و بهتر می‌شود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر