پوستر فیلم  جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آن ها

جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آن ها

فیلم «جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آن ها» داستان سفر «نیوت اسکمندر» از لندن به نیویورک است که برای پیدا کردن موجودی جادویی و نادر به مناطق مختلف می رود. اما همزمان با ورود او اتفاقات عجیب و غریبی در نیویورک رخ می دهد.
فیلم‌های پیشنهادی
David Yates
David HeymanSteve Kloves
J.K. Rowling
James Newton Howard
Mark Day