پوستر فیلم  مکافات

مکافات

محصولایران
فیلم «مکافات» داستان زندگی «ناخدا حیدر»، پیرمرد ۶۵ ساله ای از اهالی بندر گنگ است که همه‌ عمرش را در دریا گذرانده است. در بیست سال آخر «علی»، مکانیک لنج که از کودکی توسط او نگهداری شده، کنار او است و قرار است دامادش بشود. حیدر در آخرین سفر، برای فرار از طوفان سهمگین که جان افرادش را به خطر انداخته، اجناسی را که برای «غفور تاجر» به دبی حمل می‌ کرده، به دریا می‌ ریزد.