پوستر فیلم  هزار دستان

هزار دستان

محصولایران
سریال «هزار دستان» داستان «رضا» خوش ‌نویسی است که گذشته پرماجرایی را داشته است. او به دور از هیاهو و جنجال ‌های سیاسی تهران، به همراه همسرش «قمربانو» در مشهد زندگی می ‌کند تا آن که حضور یک مفتش زندگی آرامشان را بر هم زده و با دستگیری رضا و تهدید و شکنجه ‌اش، از او می‌ خواهد تا به جرمی نکرده اعتراف کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
علی حاتمی
علی حاتمی
علی حاتمی
مرتضی حنانه