پوستر فیلم  مرد عنکبوتی 2

مرد عنکبوتی 2

محصولآمریکا
فیلم «مرد عنکبوتی 2» در ادامه قسمت اول، «پیتر پارکر» خود را از فعالیت های نجات بخش کنار کشیده و با زحمت درسش را در دانشگاه کلمبیا ادامه می دهد و کماکان به عنوان عکاس نیمه وقت برای یک روزنامه کار می کند. تا این که ناچار می شود برای مقابله با تهدیدات دانشمند دیوانه ای به نام «دکتر اکتاویوس» وارد عمل شود.
فیلم‌های پیشنهادی
Sam Raimi
Danny Elfman
Bob Murawski