پوستر فیلم  ای کی در مقابل ای کی

ای کی در مقابل ای کی

محصولهند
فیلم «ای کی در مقابل ای کی» داستان یک فیلم ساز به نام «آنوراگ کاشیاب» است که برای ساختن یک فیلم پر فروش تصمیم می گیرد دختر یک ستاره سینما را بدزدد و با فیلم برداری از تقلای پدر برای یافتن فرزندش فیلم پرفروش خود را بسازد.
Vikramaditya Motwane
Dipa De Motwane
Avinash Sampath
Alokananda Dasgupta
Bunty Bhansali