پوستر فیلم  دادشاه

دادشاه

محصولایران
فیلم «دادشاه» به کارگردانی و تهیه کنندگی و نویسندگی «حبیب کاووش» درباره دوست محمد بلوچ، «دادشاه» است که در مخالفت با اصل چهار و مجریان آن در زاهدان یکی از حامیان اصل چهار به نام سردار «درانی» را به دار می کشد. ژاندارم ها روستای محل سکونت دادشاه را می سوزانند و همسرش را به اسارت می برند. دادشاه به پاسگاه حمله می برد و یک گروه ارتشی را که برای دستگیری او آماده شده اند، تار و مار می کند.