پوستر فیلم  بریگزبی خرسه

بریگزبی خرسه

فیلم «بریگزبی خرسه» درباره‌ یک مرد جوان گوشه ‌گیر به نام «جیمز» است که به یک برنامه کودک تحت عنوان «خرس بریگزبی» وابستگی شدید پیدا کرده است. او مجری این برنامه است و با پایان یافتن آن زندگی اش دچار تغییر و تحول می گردد.
فیلم‌های پیشنهادی
Dave McCary
Will AllegraPhil Lord
David Wingo
Jacob Craycroft