پوستر فیلم  هدیه نهایی

هدیه نهایی

محصولآمریکا
فیلم «هدیه نهایی» داستان یک مرد جوان به نام «جیسون استیونز» است که یک زندگی سرشار از ثروت و امتیاز دارد. او از پدربزرگ ثروتمندش «هاوارد رد استیونز» متنفر است و هنگامی که او می میرد، «جیسون» انتظار ارث و ثروت زیادی را دارد. اما دریافت ارث با یک شرط همراه است. «جیسون» باید 12 تکلیف جداگانه را، که «هاوارد» آن ها را هدیه نامیده است، در مدت یک سال انجام دهد.
فیلم‌های پیشنهادی
Michael O. Sajbel
Cheryl McKay
Mark McKenzie
Scott Chestnut