پوستر فیلم  1800 گرم

1800 گرم

محصوللهستان
فیلم «1800 گرم» درباره برترین خصلت های انسانی مانند: عشق، ایثار، شجاعت، مهربانی است که در همه انسان ها نهفته شده و باید شکوفا شود. داستان زنی به نام «اوا» است که در جست و جوی خانواده فرزندان یتیم است.
فیلم‌های پیشنهادی
Marcin Glowacki
Krystyna Lason
Pawel Lucewicz
Krzysztof Boron