پوستر فیلم  شهر در دست بچه ها

شهر در دست بچه ها

محصولایران
فیلم سینمایی «شهر دست بچه ها» درباره بچه‌ های یک شهر است که از دست بزرگتر های خود خسته شده اند. آن ها به پیشنهاد و کمک بادبادکی به شهری پرواز می‌ کنند که خالی از بزرگترها است. در آن جا بچه‌ ها امور شهر را در دست می‌ گیرند و به کارهای مورد علاقه‌ خود می‌ پردازند. اما پس از گذشت مدتی بر اثر بی‌ تجربگی نظم شهر بهم می‌ ریزد و بچه‌ های پشیمان تصمیم به بازگشت می گیرند.