پوستر فیلم  فسقلی های باغچه

فسقلی های باغچه

داستان انیمیشن «فسقلی های باغچه» درباره پنج حشره است که در حیاط خلوت خانه ای که بسیار سرسبز می باشد زندگی می کنند و آموزه هایی از زندگی را هم زمان با ماجراجویی های خود کسب می کنند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی