پوستر فیلم  سئو بوک

سئو بوک

فیلم «سئو بوک» داستان سئو بوک، اولین شبه انسانی است که از طریق شبیه سازی سلول های بنیادی و مهندسی ژنتیک ایجاد شده است. او راز زندگی ابدی را در اختیار دارد. «کی هئون» نماینده سابق آژانس اطلاعاتی، وظیفه انتقال ایمن «سئو بوک» را بر عهده دارد. آن ها در شرایط خطرناکی گرفتار می شوند. زیرا چندین نیرو می خواهند کنترل سئو بوک را به دست بگیرند.
فیلم‌های پیشنهادی
Yong-Joo Lee
Kim Hyeon-CheolLee Yong-ju
Lee Yong-ju
Yeong-wook Jo
Kim Sang-bum