پوستر فیلم  برادری

برادری

محصولآمریکا
فیلم «برادری» داستان «فرانک» پسر یکی از سران مافیا و عضو سندیکای نیویورک است که ، وقتی می شنود برادر کوچک ترش، «وینس» قصد دارد به جای ادامه تحصیل، به سندیکا بپیوندد، بسیار خوشحال می شود. سرانجام وینس به سندیکا می پیوندد، اما وقتی به خاطر برخی مسائل سندیکا، بین او و فرانک اختلافاتی به وجود می آید
Martin Ritt
Kirk Douglas
Lewis John Carlino
Lalo Schifrin
Frank Bracht