پوستر فیلم  بوکسور

بوکسور

فیلم «بوکسور» درباره «دنی فلین»، مشت زن سی و دو ساله ای است که پس از تحمل چهارده سال حبس به خاطر فعالیت در ارتش آزادی بخش ایرلند، از زندان آزاد می شود و پس از بازگشت به خانه، به دیدن «مگی»، نامزد سابقش می رود. او می خواهد دوباره کار مشت زنی را آغاز کند. اما اعضای ارتش آزادی بخش، با این کار مخالفت می کنند.
فیلم‌های پیشنهادی
Jim Sheridan
Arthur LappinJim Sheridan