پوستر فیلم  کوتوله

کوتوله

محصولسنگاپور
انیمیشن کوتاه کوتوله درباره یک پیرمرد کوچک زحمت کش است که به هنگام بازگشت به منزل خود از یک روز کاری سخت، با یک کرم ابریشم گرسنه مواجه می شود که تقاضای کمک از او دارد.
Sacha Goedegebure
kelvin chow kien wei
Sacha Goedegebure