ویلایی ها
بستن
پوستر فیلم  ویلایی ها

ویلایی ها

محصولایران
فیلم «ویلایی‌ها» قصه خانواده ‌های فرماندهان سپاه و ارتش در سال ١٣٦٥ است. «عزیز» زن ٥٠ ساله‌ای است که همراه نوه‌هایش وارد مجموعه «ویلایی ها» می‌شود. «الیاس» نیز راننده بسیجی است که هر وقت وارد مجموعه می‌شود همه نگران این می‌ شوند که شاید خبر شهادت یکی از فرماندهان را بدهد. پس از مدتی «سیما» که عروس «عزیز» است از تهران می‌ آید تا بچه‌های خود را به خارج از کشور ببرد.
منیر قیدی
سعید ملکان
منیر قیدی
ستار اورکی