دامبو
بستن
پوستر فیلم  دامبو

دامبو

محصولآمریکا
انیمیشن «دامبو» داستان بچه فیلى است که در سیرک زندگی می کند. او که به خاطر گوش‏ هاى بزرگش مسخره و تحقیر مى‏ شود، به کمک بهترین دوستش، «تیمونى» و چند کلاغ، می فهمد که مى‏ تواند با این گوش‏ ها پرواز کند و ستاره‏ سیرک شود.
فیلم‌های پیشنهادی