پوستر فیلم  بشارت منجی

بشارت منجی فصل 1 قسمت 17

محصولایران
در سریال «بشارت منجی» روزگاری که کاهنان، رومی‌ ها و حکومت فاسد «هیرودس»، زمام امور یهودیه فلسطین را در دست داشتند، پیامبری با نشانه توحید و عرفان ظهور کرد. او در برابر زور و فساد هیرودس و رومی‌ ها مقاومت کرد، اما تزویر کاهنان باعث شد تا او به خواست خدای خود لبیک بگوید و اروج کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر