پوستر فیلم  باب اسفنجی

باب اسفنجی

محصولآمریکا
انیمیشن «باب اسفنجی» داستان یک اسفنج دریایی ساده، خوش قلب و دوست داشتنی با افکاری کودکانه است. او گاهی سعی می کند به دیگران کمک کند و گاهی فقط می خواهد بازی کند، اما در این میان گاهی هم خرابکاری هایی بی قصد و غرض می کند و موجب خنده می شود. دوست صمیمی او «پاتریک»، یک ستاره دریایی کله پوک است و همیشه او را همراهی می کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی