پوستر فیلم  یورش

یورش

محصولایران
فیلم «یورش» داستان موشک باران تهران است که، یک گروه ده نفری از بسیجیان به فرماندهی «محمود کاوه» برای انهدام سکوهای موشکی با چتر نجات در عمق خاک عراق فرود می آیند و به محض ورود، در محاصره نیروهای عراقی قرار می گیرند. بجز «مرتضی» و «محمود» که اسیر می شوند، بقیه به شهادت می رسند.