پوستر فیلم  قلب سرخیو راموس

قلب سرخیو راموس

محصولآمریکا
سریال مستندی «قلب سرخیو راموس» به بررسی زندگی و حرفه «سرخیو راموس» از زبان نزدیکان و دوستان این ستاره فوتبال اسپانیا می پردازد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر