پوستر فیلم  عملیات مینسمیت

عملیات مینسمیت

فیلم «عملیات مینسمیت» در سال 1943 به وقوع می پیوندد. زمانی که متحدین تصمیم می گیرند تا حمله ای بزرگ به نیروهای پرقدرت نازی در محدوده اشغال شده آغاز کنند. اما آن ها با چالشی غیرممکن مواجه می شوند. آن هم ایستادگی در برابر قدرت تخریب سلاح های آلمانی و جلوگیری از قتل عامی احتمالی.
فیلم‌های پیشنهادی
John Madden
Michelle Ashford
Thomas Newman
Victoria Boydell