پوستر فیلم  سایه روشن

سایه روشن

محصولانگلیس
مینی سریال «سایه روشن» درباره یکی از تبهکاران لندن است که پس از آزادی به قتل می رسد و یک پلیس سیاه پوست به نام «گابریل» مامور پیگیری این پرونده می شود. از طرفی کارهای ناتمام تبهکار مقتول می بایست توسط دوستش به اتمام برسد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی
Hugo Blick
Hugo BlickJohann Knobel
Hugo Blick
Jason Krasucki