پوستر فیلم  نوای خوشه ها

نوای خوشه ها

محصوللبنان
سریال «نوای خوشه ها» داستان زندگی مردی به نام «سامی» است که جاسوس قدیمی رژیم صهیونیستی است. او با زنی ازدواج کرده که بعد از مدتی وی را می‌ کشد و پسرش «ابهاب» را با خود به رژیم صهیونیستی می‌ برد. بعدها معلوم می‌ شود که «ابهاب» فرزند فرد دیگری بوده و فرزند اصلی سامی نزد حاج جواد بزرگ شده است. سال‌ ها از این ماجرا گذشته و رژیم صهیونیستی فکر می‌ کند که «ابهاب» به واسطه پدرش با موساد همکاری می‌ کند و اطلاعات حزب الله را به آن ها تحویل می‌ دهد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
محمد وقاف