پوستر فیلم  کارآگاه کونان: زیرو انتقام جو

کارآگاه کونان: زیرو انتقام جو

محصولژاپن
در این سری از انیمیشن «کارآگاه کونان» بعد از انفجار بزرگی که در روز افتتاحیه یک گردهمایی بزرگ در شهر توکیو رخ می دهد، کارگاه وارد داستان شده و به بررسی این واقعه می پردازد.
فیلم‌های پیشنهادی
Yuzuru Tachikawa
Gosho Aoyama