پوستر فیلم  مروارید مرگ

مروارید مرگ

محصولآمریکا
فیلم «مروارید مرگ» درباره یکی از موضوعات پرونده «شرلوک هولمز» است. هنگامی که یک مروارید با ارزش و شوم به سرقت می رود، هولمز مجبور می شود ارتباط این سرقت و قتل های بی رحمانه را مورد بررسی قرار دهد.
فیلم‌های پیشنهادی
Roy William Neill
Roy William Neill
Bertram Millhauser
Paul Sawtell
Ray Snyder